Advies levenslang leren in het hoger onderwijs

advies op eigen initiatief

Vlaanderen heeft steeds meer nood aan hoogopgeleide werknemers. Omdat niet iedereen de juiste basisopleiding of competenties heeft, wordt een extra opleiding volgen in het hoger onderwijs dus steeds meer nodig. Vandaag zijn er al verschillende mogelijkheden voor werkstudenten maar desondanks blijven de aantallen laag. In het academiejaar 2019-2020 waren er 8.665 werkstudenten ingeschreven of 3% van het totaal aantal studenten.

Gezien de evoluties op de arbeidsmarkt vragen de Vlaamse sociale partners, verenigd in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), de hogescholen en universiteiten om aantrekkelijkere formules aan te bieden voor wie werken en studeren wil combineren. Nu is er vaak veel puzzelwerk nodig om uit te zoeken welke (deel)opleidingen allemaal mogelijk zijn, op welke premies of tijdskrediet je beroep kunt doen en of er vrijstellingen mogelijk zijn voor bepaalde lesonderdelen. Er is ook nood aan kortere, flexibele formules met een goede mix van lessen op de campus en online. Maar ook het financieringssysteem van het hoger onderwijs moet hogescholen en universiteiten meer belonen voor het aanbod levenslang leren. Dat zal ze aanmoedigen om meer in te zetten op wie werken en studeren wil combineren.