Advies klokkenluidersdecreet

geen inhoudelijk advies
advies op vraag
Vlaams minister van Onderwijs
Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Ben Weyts
Voorontwerp van decreet tot bescherming van klokkenluiders in het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap

Contact