Advies klokkenluiders

geen inhoudelijk advies
advies op vraag
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen
Bart Somers
Adviesvraag voorontwerp van decreet tot wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005, het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het Bestuursdeceet van 7 december 2018, wat betreft klokkenluiders