Advies kinderopvang: olie in het raderwerk van gezin, arbeidsmarkt en samenleving

advies op eigen initiatief

Het SERV-akkoord ‘Iedereen aan Boord’ en het VESOC akkoord  ‘Alle Hens Aan Dek’ onderstreepten het belang van kinderopvang in een flankerend beleid om iedereen aan het werk te krijgen en te houden. 

De SERV lanceert met dit advies op eigen initiatief een pleidooi om te transformeren naar een kinderopvangmodel op maat van de noden van ouders en een soepel werkende arbeidsmarkt en samenleving. Kinderopvang, zowel voor baby’s en peuters als voor kleuters en schoolkinderen is immers dé olie in het raderwerk van gezin, arbeidsmarkt en samenleving. Kinderopvang is daarom ook een gedeelde verantwoordelijkheid waarin de ouders, de formele opvang en onderwijs, de centrale én lokale overheid en diverse actoren rond arbeidsmarkt en samenleving een eigen rol hebben. 

Om dit te realiseren bundelt de SERV in vijf kernthema’s werkpunten en aanbevelingen voor het beleid en de organisatie van de kinderopvang: 

  • Een robuust organisatiemodel met meer opvang volgens inkomenstarief en met meer maatwerk 
  • Een proactievere rol voor de lokale besturen in het coördineren en versterken van de kinderopvang 
  • Kleine aanpassingen laten begeleiders, opleiders en werkgevers mee de zorgpuzzel oplossen 
  • Meer aandacht voor diversiteit laat iedereen zich thuis voelen in de opvang 
  • Investeren in leefbare en werkbare kinderopvanginitiatieven.

Aanpassingen in de marge van de bestaande regelgeving en het huidige beleid kunnen op korte termijn al een aantal quick wins opleveren maar zullen niet volstaan om het opvanglandschap meer in de diepte aan te passen, zodat het beter aangepast is aan de wijzigende noden van de gezinnen, de arbeidsmarkt en samenleving, en aan de verwachtingen ten aanzien van werkenden en werkzoekenden. 

Een open vizier én een beleidsdomeinoverschrijdende aanpak zullen nodig zijn om de complexe noden en gedragen oplossingen op elkaar af te stemmen. De SERV engageert zich als een constructieve partner in de dialoog, het formuleren van concrete oplossingen én de uitrol ervan op het terrein. 

 

infografiek over de hervorming van de kinderopvang als olie in het raderwerk van gezin, arbeidsmarkt en samenleving