Advies invoering knelpuntpremie

advies op vraag
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Jo Brouns
Voorontwerp besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, wat betreft de invoering van een knelpuntpremie voor niet-beroepsactieven

De SERV is tevreden dat de knelpuntpremie bijna uit de steigers is. Deze knelpuntpremie is één van de maatregelen uit het Werkgelegenheidsakkoord ‘Iedereen nodig, iedereen mee’ dat de Vlaamse Regering en sociale partners vorig jaar afsloten om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Werkzoekenden zonder vervangingsuitkering kunnen deze premie ontvangen als ze zich engageren voor een knelpuntopleiding van minimum drie maanden. De werkzoekenden mogen in de afgelopen twee jaar geen drie maanden hebben gewerkt of een opleiding onder de leerplicht succesvol hebben gevolgd.

De SERV is er voorstander van dat nieuwe beleidsmaatregelen en proefprojecten zoals deze knelpuntpremie een grondige monitoring en evaluatie krijgen. De SERV geeft in zijn advies een aantal concrete suggesties voor deze monitoring en evaluatie mee. De periode van de premie is vrij kort. Om waardevolle conclusies uit de evaluatie van dit proefproject te trekken, zal het zaak zijn om de knelpuntpremie snel voldoende bekend te maken.

Tot slot wijst de SERV erop dat ook heel wat uitkeringsgerechtigden financiële drempels ervaren om een langdurige opleiding te starten. Bij een positieve evaluatie van het proefproject kan nader onderzoek volgen hoe er gevolg kan worden gegeven aan de vraag om de doelgroep van de knelpuntpremie uit te breiden. Dat was de initiële vraag van de Vlaamse sociale partners in het bilaterale Werkgelegenheidsakkoord ‘Iedereen nodig, iedereen mee. 40 voorstellen voor de Vlaamse arbeidsmarkt’.

Contact