Advies interfederaal SWA herstel-en veerkrachtfaciliteit

geen inhoudelijk advies
advies op vraag
Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed
Matthias Diependaele
Voorontwerp decreet tot instemming voor een samenwerkingsdecreet tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende een samenwerkingsakkoord voor de zogenaamde herstel- en veerkrachtfaciliteit