Advies indexering dienstencheques

geen consensus
advies op vraag
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Hilde Crevits
Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 8 van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques

De Vlaamse sociale partners raakten het niet eens over de adviesvraag omtrent de indexering van de dienstencheques. De standpunten van enerzijds werknemersorganisaties en anderzijds de werkgeversorganisaties vindt u in bijlage.