Advies iedereen geletterd iedereen mee

advies op eigen initiatief

De SERV werkt met volle overtuiging mee aan de Week van de Geletterdheid, die als thema geletterdheid in de werkcontext heeft. Een resultaatgericht activeringsbeleid en een inclusieve arbeidsmarkt vereisen aandacht voor geletterdheid. De SERV zet zich mee in voor extra arbeidsmarktkansen voor laaggeletterden en de groep burgers met geletterdheidsnoden, samen met alle geletterdheidspartners.

De SERV merkt veel gedrevenheid en goodwill bij de partners van het Plan Geletterdheid. Gezien de hardnekkigheid van de laaggeletterdheid in Vlaanderen dringt de SERV aan op een krachtige verderzetting van het geletterdheidsbeleid en een opschaling van het (volgend) Plan Geletterdheid. Het is van belang de gedeelde verantwoordelijkheid over verschillende beleidsdomeinen te duiden en geletterdheid als een horizontaal thema aan te pakken.

Contact