Advies hervorming erfbelasting

geen consensus
advies op vraag
Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed
Matthias Diependaele
Aanpassingen aan erf- en schenkbelastingen

De sociale partners konden hierover geen consensus bereiken. U vindt hierbij de standpunten van de respectieve organisaties.