Advies handreiking lokale besturen

advies op vraag
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen
Bart Somers

De SERV waardeert dat de Vlaamse Regering in de handreiking ‘Lokale besturen als motor van post-corona herstel’ de belangrijke rol erkent van het lokale niveau in het crisis-, heropstart- en relancebeleid. De SERV vraagt wel meer aandacht voor een overkoepelende beleidsvisie en voor de regionale dynamiek in het relancebeleid. Daarom moeten de lokale relanceplannen tot stand komen in samenspraak met de lokale sociale partners en andere belanghebbenden en meer zijn dan een reeks specifieke maatregelen op korte termijn. Belangrijke maatregelen zijn lokale investeringen, mobiliteit, kinderopvang, tijdelijke lastenverlaging, de inrichting van ruimte … Kwetsbare groepen moeten de lokale besturen bereiken via Lokaal Sociaal Beleid.

Diversiteit in de aanpak op lokaal niveau is belangrijk maar moet tegelijk geen onnodige verschillen creëren. Er is er meer coördinatie nodig op Vlaams niveau van de richtlijnen die de verschillende beleidsdomeinen aan de lokale besturen geven. Tot slot vraagt de SERV meer aandacht voor de institutionele impact van de coronacrisis.