Advies gemeenschapsdienst

advies op eigen initiatief

De Vlaamse sociale partners vinden het belangrijk om een gepast traject en aanbod te voorzien voor de nog steeds omvangrijke groep langdurig werkzoekenden. Ze zijn echter niet overtuigd dat de gemeenschapsdienst die minister Crevits voorstelt de nodige competentieversterking en begeleiding zal garanderen om hen makkelijker aan gepast werk te helpen. Bovendien vrezen de sociale partners dat de gemeenschapsdienst vrijwilligerswerk, wijkwerken en reguliere tewerkstelling zal verdringen. Verder wil de SERV eerst een evaluatie zien van het wijkwerken en de tijdelijke werkervaring om zo overlap te vermijden met dit nieuwe initiatief. Tot slot suggereren de sociale partners om de beladen term ‘gemeenschapsdienst’ te vervangen door een andere benaming.