Advies gedeeltelijke omzetting EPBDIII

geen inhoudelijk advies
advies op vraag
Vlaams minister van Omgeving Natuur en Landbouw
Zuhal Demir
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten over leefmilieu, wat betreft de gedeeltelijke omzetting van richtlijn (EU) 2018/844 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen en Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-effici├źntie