Advies fusiedecreet KB-IV

advies op vraag
Vlaams minister-president
Jan Jambon
Voorontwerp van decreet tot wijziging van decreten naar aanleiding van de reorganisatie van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur en van de samenvoeging van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur met het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen