Advies frisse wind door certificatensteun?

advies op vraag
Vlaams minister van Omgeving Natuur en Landbouw
Zuhal Demir
Studie “Evaluatie van het gebruik van de internal rate of return (IRR) methode en van de impact van maximale bandingfactoren”

Het regeerakkoord en de beleidsnota energie hadden een frisse wind door de certificatensteun aangekondigd. Nu liggen concrete voorstellen tot steunverlaging voor groene stroom- en WKK-installaties op tafel. De SERV verwelkomt de vroegtijdige consultatie hierover door de minister van Energie. Het SERV-advies onderschrijft het belang van een kostenefficiënt certificatensysteem en een correct bepaalde steun maar geeft ook aan waarom de SERV in het voorliggende dossier niet voldoende informatie vond om op dit moment over een steunaanpassing te beslissen.

In het achtergronddocument bij het advies berekende het SERV-secretariaat de impact van de voorstellen op de toegekende steun en op de elektriciteitsfactuur.