Advies evidence informed onderwijsbeleid

advies op eigen initiatief

Beleid heeft nood heeft aan voeding en onderbouwing door data en wetenschappelijk onderzoek; aan een beleidsvisie over de rol van wetenschappelijke beleidsondersteuning en een stabiel kader voor de uitbouw van expertise. Voor de onderzoeksprogrammatie stelt de SERV een globale aanpak voor waarbij voor een periode van vijf jaar per beleidsveld of -domein een onderzoeksprogramma wordt vastgelegd, dat vervolgens jaarlijks wordt geactualiseerd en vertaald in een jaarprogramma.
De financiële ondersteuning van het Steunpunt Onderwijsonderzoek wordt stopgezet na 2020. Het OBPWO dat als alternatief wordt naar voor geschoven heeft volgens de SERV een minder interdisciplinair karakter en biedt minder langetermijnperspectief. De SERV vraagt in zijn advies meer zicht op de motivatie om SONO stop te zetten, op de visie betreffende de (verderzetting van en borgen van de data van de) drie grootschalige longitudinale databanken (LOSO/LISO, SiBO, SONAR) en op de visie en de aanpak om ‘evidence informed policy making’ in het onderwijsbeleid in de toekomst te garanderen.