Advies EETS-richtlijn

adviesvraag
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Lydia Peeters
Voorontwerp van decreet over elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer