Advies duaal leren volwassenenonderwijs

advies op vraag
Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Ben Weyts
Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van XXX tot regeling van bepaalde aspecten van duale opleidingen in het volwassenenonderwijs

Contact