Advies digitale watermeter

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018

De Vlaamse Regering wil de minimale functionaliteiten van de digitale watermeters en de bescherming van de persoonsgegevens decretaal verankeren. De SERV en de Minaraad ondersteunen dit initiatief maar vinden het voorbarig om nu al een volledige uitrol van digitale watermeters op te leggen tegen 2030. Daarvoor ontbreekt nog te veel cruciale informatie zoals een afweging tegenover alternatieve beleidspistes en een duidelijk zicht op de kosten en de baten. De uitrol van de digitale watermeters mag de waterfactuur niet doen toenemen tenzij overtuigende maatschappelijke baten kunnen aangetoond worden. Om van de digitale meters ook slimme meters te maken zijn er flankerende maatregelen nodig.

Samenwerking met
Minaraad