Advies digibanken

advies op vraag
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Hilde Crevits
Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van projectfinanciering voor digibanken

De coronapandemie bracht de digitalisering van ons dagelijkse leven in een stroomversnelling. Ook de Vlaamse overheid zet steeds meer in op digitale dienstverlening. Toch blijkt uit een bevraging van IMEC dat een kwart van de Vlamingen nog niet klaar is om alles online en digitaal te regelen. Daarom investeert de Vlaamse Regering in het voorwaardelijk beschikbaar stellen van laptops, opleiding omtrent digitale vaardigheden en verbeterde digitale toegang. De sociale partners vinden deze forse investering in digitale inclusie een goede zaak. Om er een echt succes van te maken vragen de Vlaamse sociale partners om de initiatieven over de beleidsdomeinen heen goed op elkaar af te stemmen. Verder is het belangrijk om gebruik te maken van de bestaande expertise. Door de coördinatie naar een hogere schaal te tillen kan het overbevragen van bepaalde partners en versnippering worden vermeden. Tot slot moet de e-inclusieve dienstverlening de norm worden en vraagt de SERV daarom na afloop van de projecten te blijven investeren in digitale inclusie.