Advies decreet relancemaatregelen onderwijs

adviesvraag
Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Ben Weyts
Voorontwerp van decreet betreffende de relancemaatregelen in het onderwijs