Advies decreet omgevingsrapportage en Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

advies op vraag
Vlaams minister van Omgeving Natuur en Landbouw
Zuhal Demir
Ontwerpdecreet houdende aanpassing diverse decreten m.b.t. omvorming van Vl Energieagentschap tot Vlaams Energie- & Klimaatagentschap en tot integratie van opdrachten inzake klimaat vh dep Omgeving in dit VEKA

De SERV verwelkomt de omvorming van de bestaande milieurapportage tot een omgevingsrapportage maar wijst erop dat de noodzakelijke randvoorwaarden nog onvoldoende zijn uitgewerkt: maatschappelijke betrokkenheid, transparantie en onafhankelijkheid zijn cruciaal voor een goede omgevingsrapportage en vergen een betere regeling in het decreet. Daarnaast vraagt de SERV meer aandacht voor de inhoudelijke en strategische integratie van omgevingsrapportage en voor een duidelijke ambtelijke taakverdeling.

Voor de omvorming van het Vlaamse Energieagentschap (VEA) tot Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) vraagt de SERV geen aanpassingen aan het decreet. Wel blijft SERV bezorgd omdat de loutere bundeling van taken en personeel geen voldoende antwoord is op de vraag naar dringende versterking van de beleidscapaciteit rond energie en klimaat.