Advies CPT 2030: extra rails naar emissievrije voertuigen?

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Lydia Peeters

De Vlaamse Regering wil tegen 2030 zo veel mogelijk emissievrij verkeer op de Vlaamse wegen en trekt daarom terecht de kaart van elektrische auto’s vindt de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Het ambitieniveau van de visietekst Clean Power for Transport (CPT) die onlangs op de regeringstafel lag, is echter al deels achterhaald. Daarom vragen de Vlaamse sociale partners scherpere ambities die minstens aansluiten op de evoluties van de markt voor elektrische voertuigen en op de recente federale en Europese beleidsmaatregelen. Daarnaast moet Vlaanderen verduidelijken welke eigen maatregelen de voertuigen tot een nuluitstoot zullen brengen. Er is ook dringend meer klaarheid nodig over de uitrol en verslimming van laadpalen en de aanpassing van de netinfrastructuur zodat dit geen rem zet op de elektromobiliteit.