Advies Conceptnota: een proactief en activerend beleid inzake herstructurering en (collectief) ontslag

advies op vraag
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Hilde Crevits

De SERV vindt het positief dat de Vlaamse Regering het initiatief neemt om een nota rond activerend herstructureren op te stellen. Hiermee wil de regering een kader scheppen voor een proactief en activerend beleid voor herstructurering en (collectief) ontslag. Voor de sociale partners is dit een belangrijke werf binnen het relancebeleid die tijdig en grondig moet worden aangepakt. De SERV vindt het positief dat de focus niet alleen ligt op ontslagen werknemers maar via preventieve en proactieve maatregelen al eerder ondersteuning wil bieden aan werknemers, zelfstandige ondernemers en ondernemingen. De visienota geeft ook een aanzet tot actieplan met een aantal concrete suggesties. De SERV vraagt duidelijke indicatoren en een concrete timing aan dit actieplan toe te voegen en in het overleg een aantal passages verder te verduidelijken. De sociale partners willen de acties uit dit actieplan mee verder vormgeven.