Advies BVR recyclagehub

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van steun aan ondernemingen om materiaalkringlopen te sluiten

In het kader van het relancebeleid wil de Vlaamse Regering 30 miljoen euro steun toekennen aan ondernemingen om materiaalkringlopen te sluiten en zo van Vlaanderen een recyclagehub maken. De SERV ondersteunt dit initiatief en ziet heel wat opportuniteiten op economisch en innovatief vlak. De scope van het besluit is ruim en biedt ook perspectieven voor circulair design. De SERV formuleert in dit advies enkele aanbevelingen tot aanpassing van het ontwerpbesluit zoals vaste subsidiepercentages en geen minimum investeringsbedrag. Ook vraagt de SERV enkele punten te verduidelijken met betrekking tot de evaluatiecriteria en de afwijkende voorwaarden voor milieu-investeringen met strategische relevantie.
In de transitie naar een circulaire economie is het belangrijk om naast recyclage ook in te zetten op circulaire businessmodellen en op levensduurverlenging en herstelbaarheid. Op termijn moet Vlaanderen niet enkel evolueren naar een recyclagehub, maar naar een circulaire hub.