Advies BVR erkenning binnenscheepvaart

adviesvraag
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Jo Brouns
Ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit van 10 september 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling, wat betreft de invoering van een erkenning voor het verrichten van uitzendactiviteiten in de binnenscheepvaartsector