Advies beleidsnota Financiën en Begroting 2019-2024

advies op eigen initiatief

Op 8 november 2019 publiceerde de Vlaamse Regering de beleidsnota’s 2019-2024. Met dit advies over de beleidsbrief Financiën en Begroting wil de SERV vooral aangeven bij welke prioritaire dossiers hij in de komende jaren betrokken wenst te worden.

De Vlaamse Regering benadrukt in de beleidsbrief dat zij het budgettair orthodoxe traject van de vorige Regering onverkort wil doorzetten, en tevens wordt aangegeven dat de Vlaamse Regering de ambitie heeft om in de loop van deze legislatuur € 1,64 mld bijkomende middelen (vastleggingskredieten) voor investeringen vrij te maken. De SERV heeft er de voorbije jaren steeds voor gepleit om de investeringsuitgaven (betaalkredieten) sneller te laten groeien dan de overige uitgaven. De niet-investeringsuitgaven blijven eveneens groeien, weliswaar aan een lager groeiritme dan de investeringen, zodat ook bij de niet-investeringsuitgaven significante initiatieven voor nieuw beleid mogelijk blijven.

De SERV onderschrijft tot slot de aanpak richting prestatie-geïnformeerd begroten zoals geformuleerd in de beleidsnota, en verzoekt om betrokken te worden bij de verdere uitrol van uitgaventoetsingen (spending reviews).