Advies beleidsnota Energie en Klimaat 2019-2024

advies op eigen initiatief
Het blinkend parcours naar Parijs

De beleidsnota’s energie en klimaat schetsen de contouren van wat een sterk en positief beleid kan worden gericht op de klimaatdoelen van Parijs, maar moeten aangevuld worden met sterke maatregelen en middelen om dat blinkend parcours waar te maken. De Vlaamse sociale partners reiken de hand om de komende maanden samen werk te maken van bijkomende maatregelen en middelen die ook breder maatschappelijk blinken, omdat ze leiden tot een betere woonkwaliteit, gezondheid, mobiliteit, armoedebestrijding, economische activiteiten, exportpotentieel, … Dit SERV-advies doet alvast enkele suggesties voor een meer doeltreffende, evenwichtige en positieve aanpak die zorgt voor de nodige maatschappelijke en economische dynamiek en een verbreed draagvlak.