Advies afvalsubsidies lokale besturen

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Voorontwerp besluit van de Vlaamse Regering over de subsidiëring van lokale besturen voor het afval- en materialenbeheer en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2004 betreffende de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lokale besturen of ermee gelijkgestelde rechtspersonen worden uitgevoerd

SERV en Minaraad vinden het nieuwe besluit over de subsidiëring van lokale besturen voor het afval- en materialenbeheer een positieve stap, want de procedures worden verbeterd en vereenvoudigd. De volgende stap is vanzelfsprekend dat er ook een vernieuwd ministerieel besluit wordt doorgevoerd, met de omschrijving van de subsidieerbare acties, en de voorwaarden en percentages in dat verband. De regeringsnota wijst terecht naar de diverse, meer ambitieuze, doelstellingen die de Vlaamse Overheid zichzelf opgelegd heeft i.v.m. afval- en materialenbeheer. De raden staan achter deze doelstellingen en vragen dat de aanpak hiervan met kracht wordt ondersteund.

Samenwerking met
Minaraad