Advies administratieve samenwerking belastingen, omzetting richtlijn EU 2018/822

advies op vraag
Vlaams minister van Begroting Financiën en Energie
Matthias Diependaele

De EU heeft de voorbije jaren al verschillende maatregelen genomen om de samenwerking tussen belastingautoriteiten binnen de EU te intensiveren. Het voorontwerp van decreet (DAC-6) werkt dit verder uit.

De Vlaamse sociale partners onderschrijven het belang van het tegengaan van agressieve fiscale structuren. De uitwisseling van informatie geeft de belastingautoriteiten het noodzakelijke inzicht in de internationale ketens en stelt hen in staat gezamenlijk op te treden tegen ongewenste fiscale praktijken.

De SERV vraagt een heldere handleiding op te stellen die nadere duiding geeft bij de verplichtingen van DAC 6 voor de betrokken ondernemingen.