Advies actieplan Edusprong

advies op eigen initiatief

Voor de SERV is het volwassenenonderwijs een relevante partner in het kader van levenslang leren. De SERV geeft een kort advies bij Edusprong, de visienota voor het volwassenenonderwijs in het kader van relance, waarvoor 60 miljoen euro wordt uitgetrokken. De SERV vindt veel zaken in de visienota waardevol. De visienota gaat voldoende breed en sluit aan bij actuele noden.

De visienota past in een reeks van relanceplannen waarbij opleiding steeds een belangrijke rol speelt. De SERV vraagt een uitklaring van de rollen van alle aanbieders onderwijs en vorming aan volwassenen, meer aandacht voor complementariteit en voor versterking van de samenwerking. De visienota focust op een arbeidsmarktgericht aanbod, overleg en afstemming met arbeidsmarktactoren moet dan ook veel sterker aan bod komen.

De precieze verdeling van de extra middelen over de speerpunten en actielijnen blijft vaag. De SERV mist concrete doelen: welke resultaten worden verwacht, wanneer zijn we tevreden met de uitkomsten? Wat met stip meer aandacht moet krijgen voor de SERV is de voorbereiding van duaal leren in het volwassenenonderwijs, dat start in september 2022. Een goede voorbereiding is noodzakelijk om te slagen en daar mogen voor de SERV ook relancemiddelen voor uitgetrokken worden.