Advies Aanloopfase als oriënterende leerweg

advies op vraag
Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Ben Weyts
Voorontwerp van decreet tot wijziging van de regelgeving over duaal leren, de aanloopfase en het stelsel leren en werken

De SERV staat achter de toekomstige, brede oriënterende invulling van en de mogelijkheden tot kwalificering in de Aanloopfase. Het is wel belangrijk dat de Aanloopfase en Duaal Leren als afzonderlijke leerwegen in de markt worden gezet. Duaal Leren wordt te vaak als koepelbegrip gebruikt en is niet voor alle leerlingen in Leren & Werken een geschikte leerweg. Zowel de Aanloopfase als het Duaal Leren moeten de brug slaan naar duurzame arbeidsmarktkansen voor een diverse groep leerlingen.