Aanbeveling over een alternatief voor het wegenvignet

Aanbeveling over een alternatief voor het wegenvignet

Na overleg met Europa en heftige bezwaren vanuit Nederland werd de keuze voor een forfaitair wegenvignet afgeblazen. In het Vlaams Parlement leidde dit tot een debat over de invoering van een ‘slimme kilometerheffing’. Voor de SERV was dit de aanleiding voor een aanbeveling over een alternatief voor het wegenvignet. De SERV bouwt daarbij verder op de resultaten van het maatschappelijk debat dat de SERV eind 2005 in opdracht van de Vlaamse Regering heeft georganiseerd over betalen voor infrastructuur??.