Vlaamse sociale partners werken graag mee aan Energiepact

Vandaag kregen de Vlaamse sociale partners van de Vlaamse Regering de vraag om mee te werken aan het tot stand komen van een energievisie voor de toekomst. Vlaanderen moet de komende jaren immers snel vooruitgang boeken om de Vlaamse klimaat- en energiedoelstellingen voor 2020 en daarna te behalen. De Vlaamse sociale partners vinden het een goede zaak dat minister Turtelboom op een open, onderbouwde en vernieuwende manier werk wil maken van de energietransitie. De Vlaamse sociale partners zijn dan ook bereid om daarbij hun rol op te nemen. Een betrouwbaar, koolstofarm en betaalbaar energiesysteem is van cruciaal belang voor onze economie en samenleving.

Karel Van Eetvelt, voorzitter SERV: “De studiedienst van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen heeft de voorbije jaren een grote expertise opgebouwd op het vlak van energiebeleid. We zijn blij dat we deze expertise kunnen inbrengen bij de totstandkoming van een Energiepact en bekijken de volgende weken met minister Turtelboom hoe we deze samenwerking precies vorm geven.”