De sociale partners denken mee over een langetermijnvisie voor Brussels Airport

Brussels Airport is een belangrijke katalysator en motor voor economische activiteiten en voor werkgelegenheid. De luchthaven genereert zowel rechtstreeks als onrechtstreeks investeringen, toegevoegde waarde en vele jobs, zowel op de luchthaven zélf als in de omliggende regio’s. Het recente rapport van de Nationale Bank van België over het economisch belang van de luchthavenactiviteiten toont dit duidelijk aan.

Met het event “Brussels Airport, een sociaaleconomische motor voor de regio’s” willen de sociale partners van de SERV, de Brusselse sociaaleconomische raad (ERSBHG) en RESOC Vlaams-Brabant het maatschappelijk belang van Brussels Airport voor de verschillende regio’s in de verf zetten, maar tegelijk ook wijzen op de gevolgen op vlak van:

  • mobiliteit;
  • omgeving: de bezorgdheden inzake leefmilieu die voortvloeien uit de uitbreiding van de luchthaven – met inbegrip van deze voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – moeten worden meegenomen;
  • de arbeidsmarkt: de tewerkstellingsperspectieven en opleidingsmogelijkheden moeten reëel zijn, ook voor Brusselaars, en moeten deel uitmaken van een dialoog tussen de regio’s om ze te verbeteren. 

Enkele lessen uit het verleden hebben ook geleerd dat de gunstige positie en evolutie van Brussels Airport zoals we die vandaag kennen, niet blijvend zijn ‘verworven’. Denk hierbij onder meer aan het faillissement van SABENA, het DHL-verhaal, de problematiek van de bereikbaarheid, enz.

De sociale partners vinden dat de plannen voor de luchthaven en de luchthavenregio’s moeten gekaderd worden in een brede maatschappelijke visie. Gezien het belang van de groei van luchthavenpool voor de toekomstige welvaartscreatie willen de sociale partners een constructieve rol spelen in de voorbereiding en uitwerking van deze visie.

De sociale partners geven met het event daarom een eerste voorzet en willen een grotere betrokkenheid bij de voorbereiding van een structurele lange termijnvisie voor de luchthaven en de luchthavenregio’s en de plannen die daartoe worden uitgewerkt.

Meer informatie:

  • Cil Cuypers, RESOC, 0486/60.67.56
  • Frank Van Thillo, SERV, 0476/22.36.89
  • Johan Van Lierde, ESRBHG, 0498/27.49.62