SERV waarschuwt voor risico's begrotingsbeleid

Vlaanderen stevent af op een begrotingstekort van 1,15 miljard euro in 2020 als het niet ingrijpt. Dat berekende de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) in zijn begrotingsadvies. Dat de Vlaamse Regering zelf spreekt over 600 miljoen euro komt omdat zij, in tegenstelling tot de SERV, de kosten voor de Oosterweelverbinding uit het begrotingssaldo verwijdert.

Caroline Copers, voorzitter SERV: “De volgende Vlaamse Regering staat voor een aanzienlijke uitdaging: bij ongewijzigd beleid loopt het tekort op tot 1,15 miljard euro in 2020, wat ook zal wegen op de schuld. Tegelijk lopen we wat betreft overheidsinvesteringen achter in internationaal perspectief. Een doordacht beleid inzake de noodzakelijke strategische investeringen is nodig.”

De SERV waarschuwt dat het begrotingstekort van 1,15 miljard euro bij ongewijzigd beleid van dezelfde grootteorde zal blijven tot het einde van de komende legislatuur. De SERV vraagt dat de volgende regering in haar regeerakkoord duidelijke afspraken maakt over wat zij wel en niet opneemt in haar begrotingsdoelstelling voor de komende legislatuur.

Investeringen in internationaal perspectief

De SERV wijst al langer op de noodzaak om de Vlaamse publieke investeringen te versterken, waarbij de investeringen sneller groeien dan de overige uitgaven. Dit was wel het geval in 2018 maar niet meer in 2019. Tegelijkertijd benadrukt de SERV dat het niet de bedoeling kan zijn dat alleen de investeringen groeien: voor de andere uitgaven is eveneens een reële groei nodig, zodat ook daar nieuwe beleidsinitiatieven mogelijk blijven.

In dit advies vergelijkt de SERV de investeringen van België en Vlaanderen met deze van onze buurlanden. Daaruit blijkt dat België onder het gemiddelde van de buurlanden scoort: we investeren globaal tussen de 10 en de 15% minder dan het gemiddelde bij de buurlanden. De Vlaamse achterstand is moeilijker in kaart te brengen, aangezien Vlaanderen niet in de Europese cijfers is opgenomen. Op basis van de Vlaamse begrotingen raamt de SERV dat Vlaanderen ongeveer 5% hoger scoort dan het Belgische gemiddelde in de Europese cijfers. De Vlaamse investeringsinspanning haalt daarmee het niveau van de buurlanden niet.

Er zijn wel verschillen naargelang het beleidsdomein. De achterstand op het gebied van investeringen in onderwijsinfrastructuur is in de afgelopen tien jaar tijd nagenoeg volledig weggewerkt. Dat is onder andere te danken aan Scholen van Morgen en investeringen door universiteiten en hogescholen. Op het vlak van mobiliteit is wel nog een inspanning nodig om hetzelfde niveau als de buurlanden te halen, zeker op het vlak van weginfrastructuur.