SERV roept op tot strikte toepassing Coronamaatregelen en substantiële steunmaatregelen

De Vlaamse sociale partners erkennen dat drastische maatregelen nodig zijn om de gezondheid van ons allemaal te vrijwaren. Ze roepen daarom eensgezind iedereen - werkgevers, werknemers en ondernemers - op om zich verantwoordelijk te gedragen en de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad zo accuraat mogelijk toe te passen. Het is door de richtlijnen strikt uit te voeren dat we het Corona-virus zo snel mogelijk onder controle krijgen, maar dat we ook ons economisch weefsel op de meest optimale wijze verder kunnen laten functioneren. 

Concreet betekent dit dat de sociale partners, de werkgevers en de ondernemers krachtig oproepen om alle noodzakelijke en maximale maatregelen te nemen om de gezondheid van medewerkers en klanten te beschermen en dit door de richtlijnen van de overheid nauwgezet en consequent op te volgen. Anderzijds roepen de sociale partners de werknemers die niet ziek zijn en niet in quarantaine zitten op om aan het werk te blijven volgens de instructies van de overheid en van hun werkgever. Zij die geen mogelijkheid hebben om oppas voor hun kinderen te voorzien, roepen we op om gebruik te maken van de opvangmogelijkheden die in de scholen worden aangeboden. In elke onderneming worden goede afspraken gemaakt tussen de werkgever en de werknemers via de geëigende ondernemingsspecifieke kanalen van het sociale overleg en klare interne communicatie.

De SERV-partners staan klaar om voortdurend met de Vlaamse Regering te overleggen om de overheidsmaatregelen zo goed mogelijk op te volgen en om noodzakelijke crisismaatregelen te ontwikkelen die de economische en financiële gevolgen voor de getroffen ondernemingen, organisaties, ondernemers en werknemers zo veel mogelijk milderen.  Dat overleg met de Vlaamse regering is ondertussen regelmatig en positief opgestart.

De Vlaamse sociale partners spreken hun grote respect uit voor de vele mensen die werkzaam zijn in de medische sector, de verzorgingssector, het onderwijs, de kinderopvang,en de andere sectoren die de dienstverlening aan burgers garanderen. Hun professionele aanpak zorgt niet alleen voor een kwaliteitsvolle en warme zorg voor diegenen die het nodig hebben, maar ook voor de mogelijkheid van andere mensen – werknemers, ondernemers en werkgevers -  om hun dagelijkse taken op te kunnen nemen. De sociale partners roepen iedereen op deze mensen te waarderen zodat ze dit belangrijke werk de komende weken kunnen verder zetten.

Voor meer info kan je SERV-voorzitter Danny Van Assche contacteren.