SERV heeft nieuwe adjunct-administrateur-generaal

Vandaag heeft de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Helga Coppen als nieuwe adjunct-administrateur-generaal benoemd. Zij volgt Esther Deman op die deze zomer met pensioen ging. Helga Coppen is jurist en deed de afgelopen tien jaar via verschillende functies en invalshoeken ervaring op met arbeidsmarkt- en diversiteitsbeleid. Samen met de Vlaamse sociale partners en administrateur-generaal Pieter Kerremans zal zij de SERV verder uitbouwen als expertise- en kenniscentrum van het sociaal-economisch beleid en sociaal overleg.

Karel Van Eetvelt: “Wij wensen Helga Coppen veel succes met haar nieuwe functie. Helga kent het sociaal overleg van binnenuit. Ze werkte op verschillende Vlaamse kabinetten. Nadien zetelde ze voor het ABVV als arbeidsmarktexpert o.a. in verschillende commissies van de SERV en de VESOC-werkgroep.”

Helga Coppen: “Goed sociaal overleg is cruciaal om maatschappelijke hervormingen in goede banen te leiden. De context is vandaag moeilijk, maar ik zie het als taak van de SERV om de sociale dialoog en de verstandhouding tussen de Vlaamse sociale partners te blijven ondersteunen. De SERV moet het onderhandelingsplatform bij uitstek blijven, ook voor de nieuwe Vlaamse bevoegdheden.“