Extra inspanningen nodig om Vlaamse begroting op koers te houden

Volgens berekeningen van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) heeft de Vlaamse Regering nog werk voor de boeg om het beoogde begrotingstraject te realiseren. Hoewel Vlaanderen op nieuwe ontvangsten kan rekenen uit de kilometerheffing voor vrachtwagens en de energieheffing vragen een aantal dossiers bijzondere aandacht. Een strikte opvolging van de inning van de Vlaamse gewestbelastingen en de financiering van de ziekenhuisinfrastructuur is nodig. Om op koers te blijven herhaalt de SERV zijn advies om het tekort op de begroting 2016 terug te brengen tot -243 mln. euro. Dit betekent dat de regering bij de volgende begrotingscontrole op zoek moet naar 54 mln. euro.

Karel Van Eetvelt, voorzitter SERV: “De Vlaamse begroting staat er minder rooskleurig voor dan enkele maanden geleden kon voorspeld worden. De sociale partners vragen de Vlaamse Regering om de risico’s voor de begroting op korte termijn weg te werken zodat het begrotingsbeleid voor de volgende jaren niet in gevaar komt.”

Horden op het begrotingstraject

Bij de begrotingsopmaak 2016 bevestigde de Vlaamse Regering haar begrotingsengagement. Dat betekent een begroting met een tekort in 2015 en 2016 om de jaren daarna terug een evenwicht te bereiken. Om dit beoogde traject te realiseren wijst de SERV op een aantal belangrijke verschillen tussen de ingediende en de te verwachten uitvoering van de begroting (2015, 2016):

  • in 2016 ontvangt Vlaanderen 1 270 mln. euro extra, voornamelijk via de kilometerheffing, de ziekenhuisinfrastructuur en de energieheffing. Op het eerste gezicht een opsteker voor de begroting, alleen dekken de ontvangsten niet alle uitgaven die er tegenover staan. Dat is bv. het geval voor de financiering van de ziekenhuisinfrastructuur. Door de zesde staatshervorming komen deze budgetten naar Vlaanderen, maar er is voorlopig weinig zicht op de evolutie en de omvang van de uitgaven en bijbehorende schuld. Bovendien zijn nieuwe investeringen in ziekenhuisinfrastructuur vanaf 2016 niet opgenomen in de begroting. De Vlaamse Regering moet dus snel duidelijk maken hoe ze de financiering ziet en hoe de nodige middelen er zullen komen.
    Het nieuwe Energiefonds zal vermoedelijk het groenestroomcertificatenoverschot op vijf jaar kunnen wegwerken. Gezien het fonds een permanent karakter heeft, beveelt de SERV aan te verduidelijken hoe de middelen van het Energiefonds zullen besteed worden.
  • de inning van de Vlaamse gewestbelastingen loopt aanzienlijke vertraging op met gevolgen voor de begroting 2015 en vermoedelijk voor de begroting 2016. De SERV vraagt voorzichtig te zijn met de uitgaven die hier tegenover staan.

Voldoende investeringskredieten blijven nodig

De sociale partners benadrukken dat voldoende investeringskredieten van groot belang blijven voor de Vlaamse economie. De Vlaamse Regering breidt haar investeringen via verschillende kanalen uit. Voor ruim 500 mln. euro engagementen zijn echter nog geen betaalkredieten ingeschreven. Op zich geen probleem omdat de meeste investeringsprojecten over meerdere jaren lopen zodat de betaalkredieten steeds achterblijven op de effectieve betalingen. Toch vraagt de SERV in deze budgettair moeilijke tijden voorzichtig te zijn en voor alle investeringen steeds de nodige financiële middelen te voorzien en te documenteren in meerjarenperspectief.