Een geschiedenis van het sociaal-economisch overleg in Vlaanderen (1945-2010)

Op 27 september 2010 is het exact vijfentwintig jaar geleden dat de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen officieel werd geïnstalleerd. Naar aanleiding van deze gebeurtenis bestudeerde Ophelia Ongena, onderzoekster aan de UGent, de voorbije drie jaar in opdracht van de SERV het verleden van het Vlaams sociaal overleg. 

In deze historische studie maakt de lezer kennis met het sociaaleconomisch overleg zoals dit zich de voorbije decennia ontwikkelde in Vlaanderen. Het boek is evenwel meer dan een geschiedenis van de SERV. De auteur behandelt het onderwerp immers vanuit een unieke invalshoek, ingebed in de ruimere historische context, vanuit een langetermijnperspectief en gebaseerd op uitgebreid nieuw archiefonderzoek.

Auteur

Ophelia Ongena is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent. Deze studie voerde ze uit in opdracht van de SERV. Voor de Economische Raad voor Oost -Vlaanderen (EROV) publiceert ze een gelijkaardige historische studie (2010). In een vierjarig FWO-project onderzoekt ze momenteel de geschiedenis van de Vlaamse economische ruimte, onder promotorschap van Prof. dr. Dirk Luyten (UGent) en Prof. dr. Eric Vanhaute (UGent).