Werkbaarheidsmeting van start bij 12.000 zelfstandige ondernemers

Vanaf morgen valt bij 12.000 zelfstandige ondernemers in Vlaanderen een werkbaarheidsenquête in de bus. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) peilt via deze enquête om de drie jaar bij zelfstandige ondernemers naar werkplezier en leermogelijkheden in de job, maar ook naar werkstressklachten en knelpunten om arbeid en gezin met elkaar te combineren. Tegen begin 2020 zullen de resultaten  van deze grootschalige meting bekend zijn.

Pact 2020

In het Toekomstpact 2020 engageerden de vakbonden en werkgeversorganisaties zich samen met de Vlaamse Regering om werk te maken van meer werkbare jobs in bedrijven en organisaties. Om de evolutie van de werkbaarheid in Vlaanderen in kaart te brengen, organiseert de SERV sinds 2007 een driejaarlijkse enquête op grote schaal bij een representatief staal van zelfstandige ondernemers.

Actieplan werkbaar werk

Omdat de vorige meting in 2016 een stagnering van de werkbaarheid in Vlaanderen aangaf, zetten sociale partners en de Vlaamse Regering hun schouders onder het actieplan werkbaar werk. Daarmee willen ze werkenden, bedrijven en sectoren concrete stappen vooruit laten zetten naar jobs waarvan je niet ziek of overspannen wordt, naar motiverend werk met kansen op bijleren en voldoende ruimte voor gezin en privéleven.

In mei 2019 start een communicatiecampagne met aandacht voor werkbaar werk en duurzame inzetbaarheid. Een geoptimaliseerde website over werkbaar werk, een train-de-trainer-programma en de werkbaarheidscheques voor bedrijven worden dan gelanceerd.

Hoge respons nodig

Om de kwaliteit van het onderzoek over werkbaar werk te verzekeren is het nodig dat veel zelfstandige ondernemers deze enquête invullen. Ondernemers die de enquête ontvangen, worden dus aangemoedigd de enquête in te vullen en kosteloos terug te sturen. Een hoge respons is niet alleen nodig om de kwaliteit van het onderzoek te verzekeren, maar kan werkbaar werk ook hoog op de beleidsagenda houden.

Werkbaarheidsenquête bij werknemers

Eind februari startte een gelijkaardige bevraging bij 40.000 werknemers.

Resultaten werkbaarheidsmeting

De resultaten van de nieuwe werkbaarheidsmeting verwachten we eind 2019 voor het deel werknemers en begin 2020 voor het deel zelfstandige ondernemers. Meer informatie over de vorige metingen vind je intussen op de website www.werkbaarwerk.be (zie o.a. bovenaan 'cijfers werkbaar werk').