Webinar energierenovatie van openbare gebouwen

De energierenovatie van gebouwen speelt een belangrijke rol in de transitie naar een klimaatvriendelijke maatschappij. Overheidsgebouwen hebben een voorbeeldfunctie en lopen daarom soms voor op de rest van het gebouwenpark. In samenwerking met de andere Belgische sociaal-economische raden organiseert de SERV op 1 februari 2022 om 14 u een webinar. Je hoort er toelichtingen van de hoofdrolspelers van de drie gewesten en het federale niveau met goede praktijken en inspirerende voorbeelden van de energierenovatie van overheidsgebouwen.