Turken op bezoek bij de SERV

Op 24 januari 2017 kwam een uitgebreide delegatie van het Turkse ministerie van Arbeid en van de Europese secties van dit ministerie op bezoek bij de SERV.  Ze waren geïnteresseerd in de wijze waarop de Vlaamse sociale partners betrokken zijn of worden bij het ESF Vlaanderen.

Niels Morsink en Ria Van Peer gaven een toelichting samen met Brigitte Lauwers van de Stichting die inging op een concreet ESF-project van StIA.

Het studiebezoek maakt onderdeel uit van de technische bijstand die de Europese Unie aan Turkije verstrekt in het kader van EuropeAID.

De delegatie bestond uit 15 personen die werden vergezeld door een tolk en iemand van het faciliterende bureau.

België was uitgekozen als te bezoeken land omwille van de goede praktijken in de verschillende regio’s.