SERV, SARiV en MORA geven samen advies over Eurovignet

Samen met de SAR Internationaal Vlaanderen (SARiV) en de MORA bracht de SERV een advies uit over het protocol tot wijziging van het Eurovignetverdrag. Met dit protocol wordt het verdrag aangepast aan de recentste wijzigingen zoals de Eurovignetrichtlijn uit 2006 en het invoeren van de kilometerheffing in Duitsland. 

De raden focussen hun advies aan de Vlaamse Regering op het verhogen van de efficiëntie van procedurele stappen, de mogelijkheid om met het vignet te sturen naar externe effecten van mobiliteit en de indexering van de tarieven. Specifiek rond fiscaliteit stellen zij vast dat er geen indexering van de tarieven werd doorgevoerd. De raden kunnen zich hierin vinden, maar beklemtonen wel dat het indexeren van de tarieven van de gewestelijke belastingen de regel is. Alleen op die manier worden de lasten voor de belastingplichtigen niet verzwaard in vergelijking tot het algemene prijspeil, terwijl de opbrengsten voor de overheid toch nominaal toenemen. Beargumenteerde uitzonderingen moeten voor de Raden echter steeds mogelijk blijven.