Meer werkbaar werk voor zelfstandige ondernemers

De resultaten van de werkbaarheidsmonitor zelfstandige ondernemers 2010 zijn sinds kort beschikbaar. De SERV presenteert nu concrete acties voor deze doelgroep. Deze acties kunnen bijdragen tot meer evenwicht in de privé-werk-balans en/of de psychische vermoeidheid verminderen. 

Met dit advies gaat de SERV in op een vraag van de Vlaamse minister-president. Hij vroeg de problematiek inzake het evenwicht tussen arbeid en gezin bij zelfstandige ondernemers te documenteren en voorstellen te formuleren.

Het verhogen van de werkbaarheid is een doelstelling van het Pact 2020. Voor werkbaarheid is er al een gedeelde onderbouw. Voor de SERV is het cruciaal dat er nu consensus komt over de aanpak om de werkbaarheid in Vlaanderen te verhogen. De SERV pleit voor een aanpak die focust op concrete noden en verandering brengt via laagdrempelige initiatieven. Zelfstandige ondernemers, werkgevers en werknemers moeten zich immers aangesproken voelen vanuit hun eigen leefwereld.