Delegatie uit Bosnië-Herzegovina

Op 26 april ontving de SERV een groep uit Bosnië-Herzegovina. Hun bezoek kadert in een OESO-programma dat de Vlaamse Regering financiert en focust op de sociaaleconomische ontwikkeling in de Balkanlanden. Bij de groep waren vertegenwoordigers van de verschillende entiteiten van Bosnië-Herzegovina: de Bosniak-Kroatische Federatie en de republika Serbska. De delegatie wilde graag horen hoe de sociale partners in Vlaanderen betrokken zijn bij het innovatiebeleid van de regering.

Ze werden verwelkomd door administrateur-generaal Pieter Kerremans en kregen daarna een toelichting van Wim Knaepen over het innovatiebeleid in Vlaanderen en de standpunten van de SERV. Na de uiteenzetting volgde een geanimeerd vraaggesprek waarbij de interesse vooral uitging naar de strategische visie van Vlaanderen op het innovatiebeleid en hoe die kan gerealiseerd worden.