juli 2022

 • 5
  10.30 u. - 12.00 u.

  Lerend netwerk non-discriminatie en inclusie

  Lerend netwerk ter opvolging van intersectorale acties diversiteit en inclusie. In het netwerk volgen we de vorderingen op van de werkgroepen en leren we van elkaars initiatieven.

september 2022

 • 5
  10.00 u. - 17.00 u.

  Week van de Geletterdheid

  5/09/2022 tot 9/9/2022

  Jaarlijks organiseert het ministerie van Onderwijs en Vorming de campagne 'Week van de Geletterdheid'. De campagne vertrekt vanuit het ministerie van Onderwijs en Vorming en wordt gesteund door de hele Vlaamse Regering. Deze campagne vindt steeds plaats in de week van 8 september. De algemene doelstelling van de campagne is het thema ‘geletterdheid’ onder de aandacht brengen bij het brede publiek. De laatste jaren kiezen we echter steeds voor een duidelijke focus voor de campagne. Voor de jaren 2022 en 2023 is deze focus ‘Geletterdheid op de werkvloer’. Het Strategisch Plan Geletterdheid en het departement Onderwijs en Vorming werken hiervoor samen met SERV, VDAB, Ligo, Departement Werk en Sociale Economie en Mediawijs.

 • 6
  10.30 u. - 12.00 u.

  Lerend Netwerk NDI

  Lerend netwerk ter opvolging van intersectorale acties diversiteit en inclusie. In het netwerk volgen we de vorderingen op van de werkgroepen en leren we van elkaars initiatieven.

 • 6
  13.00 u. - 15.00 u.

  intervisie inclusieve instroomprojecten

  Tijdens dit overleg maken we kennis met de veschillende instroomprojecten die sectoraal worden georganiseerd en wisselen we uit hoe de diverse instroom kunnen vergroten en bestendigen.

 • 6
  09.00 u. - 10.30 u.

  Intervisie inclusieve instroomprojecten

  Tijdens dit overleg maken we kennis met de veschillende instroomprojecten die sectoraal worden georganiseerd en wisselen we uit hoe de diverse instroom kunnen vergroten en bestendigen.

 • 6
  10.30 u. - 12.00 u.

  Lerend netwerk non-discriminatie en inclusie

  Lerend netwerk ter opvolging van intersectorale acties diversiteit en inclusie. In het netwerk volgen we de vorderingen op van de werkgroepen en leren we van elkaars initiatieven.

 • 8
  14.00 u. - 16.00 u.

  Toelichting expertenrapport naar een leer- en loopbaanoffensief

  Onderzoekers van KULeuven en Idea-consult lichten op vraag van enkele sectorfondsen specifiek voor hen het rapport toe dat in voorjaar 2022 afgewerkt werd rond een leer- en loopbaanoffensief.

 • 9
  10.30 u. - 12.00 u.

  Opvolgmoment Oekraïne

  Tijdens dit overleg gaan we verder in op de intersectorale opportuniteiten die voortvloeien uit de addenda Oekraïne en die de tewerkstelling van vluchtelingen kunnen ondersteunen. Dit overleg staat open voor alle sectorfondsen die hierrond willen werken. Het uitvoeren van een addendum Oekraïne is dus geen voorwaarde.

 • 20
  10.00 u. - 13.00 u.

  Bedrijfscultuur en hoe hierop inspelen als sectorconsulent?

  De organiscoop is een werkinstrument om de bedrijfscultuur binnen een organisatie in beeld te brengen. Het biedt een achtergrondkader dat je als sectorconsulent sterkt om in gesprekken met bedrijven nieuwe thema's aan te kaarten en voor te stellen. Wanneer men een zicht heeft op de organisatiecultuur, kan men hier immers bij adviesverlening rekening mee houden en gericht op inspelen.

 • nog af te stemmen

  begeleidingsgroep nulmeting

  Opvolging en begeleiding van een risicoanalyse en nulmeting met betrekking tot discriminatie op de arbeidsmarkt.

 • nog te bepalen

  Viona-onderzoek Leerrekening: toelichting

  Idea-consult heeft in opdracht van Viona een onderzoek gedaan naar de leerrekening. Zij zullen een toelichting geven over hun bevindingen.

 • nog te bepalen (september)

  Begeleidingsgroep 0-meting

  Opvolging en begeleiding van een risicoanalyse en nulmeting met betrekking tot discriminatie op de arbeidsmarkt.

 • najaar

  Nieuwe sectorconvenants - wat pakken we samen aan?

  Tijdens dit overleg verkennen we de opportuniteiten om intersectoraal samen te werken in het kader van de nieuwe sectorconvenants.

 • te bepalen

  Lancering communicatieplatform

  We proudly present… Het sectorconsulentennetwerk! Na veel zwoegen, bouwen, zweten en testen is het eindelijk klaar voor gebruik! Het nieuwe digitale platform voor sectorconsulenten en -directie. De bedoeling: de veelheid aan uitnodigingen en mails vanuit de intersectorale werking verminderen, onderling uitwisselen over thema's die jou als sectorconsulent aanbelangen, een overzicht van de planning en documenten bundelen op slecht één plaats. Graag tonen we je de basisbeginselen van het platform tijdens deze lancering.

oktober 2022

 • 4
  10.30 u. - 12.00 u.

  Lerend netwerk non-discriminatie en inclusie

  Lerend netwerk ter opvolging van intersectorale acties diversiteit en inclusie. In het netwerk volgen we de vorderingen op van de werkgroepen en leren we van elkaars initiatieven.

 • 4
  09.00 u. - 10.30 u.

  toelichting Bart Moens- impact NDI acties sectorfondsen vergroten

  Bart Moens, docent in Odisee daagt ons uit na te denken over de manier waarop we bedrijven proberen aan te zetten tot inclusief ondernemen. We brainstormen over de impact van onze initiatieven

 • 10
  10.30 u. - 12.00 u.

  dag van inclusie

  Intersectoraal evenement waarbij we ondernemingen aanmoedigen in te zetten op inclusief ondernemen

 • 14
  10.00 u. - 12.00 u.

  Werkgroep mentoropleiding

  Vanuit de intersectorale opleiding kwam er de vraag om met betrekking tot de mentoropleidingen in de verschillende sectoren wat meer afstemming te vinden en mogelijke samenwerkingen te onderzoeken. Vervolgtraject en stand van zaken uit het voorjaar.

 • 20
  10.30 u. - 12.00 u.

  Brainstorm intersectorale acties in nieuwe sectorconvenants

  Tijdens dit overleg verkennen we de opportuniteiten om intersectoraal samen te werken in het kader van de nieuwe sectorconvenants.

 • 25
  10.00 u. - 12.30 u.

  Lerend Netwerk WW - Sessie 1

  In een kleine groep van een 10-tal personen wisselen we ervaringen en ideeën uit om te leren van elkaar. We gaan gedurende 3 bijeenkomsten dieper in op een aantal thema's rond Werkbaar Werk, zoals 'Werkbaar werk: wat is dat eigenlijk?', 'Hoe agendeer je het bij bedrijven?' en andere thema's die tijdens het overleg naar boven komen. We bouwen telkens verder op de uitkomsten van de vorige sessie, waardoor deelname aan de drie sessies het beste is.