maart 2023

 • 30
  13.30 u. - 15.30 u.

  Lerend netwerk STEM

  Lerend netwerk ter opvolging van intersectorale acties om STEMberoepen en -opleidingen meer op de voorgrond te plaatsen. In het netwerk volgen we de vorderingen op van de werkgroepen, leren we van elkaars initiatieven en berichten we elkaar over de andere initiatieven op de STEM-markt.

april 2023

 • 11
  10.30 u. - 12.00 u.

  Lerend netwerk div en inclusie

  Lerend netwerk ter opvolging van intersectorale acties diversiteit en inclusie. In het netwerk volgen we de vorderingen op van de werkgroepen en leren we van elkaars initiatieven.

 • 11
  09.00 u. - 10.30 u.

  Overleg addenda Oekraïne - intersectorale initiatieven

  Overlegmoment ter opvolging van de intersectorale initiatieven die we wensen op te zetten ter ondersteuning van de tewerkstelling van vluchtelingen in het kader van de addenda Oekraïne

 • 17
  12.00 u. - 12.30 u.

  Lunchpitch goed voorbeeld

 • 18
  00.00 u.

  Ervaringsuitwisseling subthema 1

 • 20
  13.30 u. - 15.30 u.

  Instroom BSO-TSO

  Het aantal scholieren in BSO en TSO gaat verder achteruit of weinig vooruit. Hoe kunnen we dit als sectoren mee helpen keren. Deze ronde tafel zal in gesprek gaan met andere actoren op het veld om oplossingen te zoeken, ieder vanuit haar invalshoek.

 • 24
  12.00 u. - 12.30 u.

  lunchpitch Instrument (Gezondleven)

 • 27
  00.00 u.

  webinar infosessie VDAB ondersteuningsmogelijkheden rond re-integratie

  Infosessie voor bedrijven door VDAB over de ondersteuningsmogelijkheden die bestaan rond re-integratie

mei 2023

 • 4
  14.00 u. - 16.00 u.

  Bedrijfstheater ww

 • 5
  10.00 u. - 12.30 u.

  Werkgroep mentoropleiding

  Vanuit de intersectorale brainstorm kwam er de vraag om met betrekking tot de mentoropleidingen in de verschillende sectoren wat meer afstemming te vinden en mogelijke samenwerkingen te onderzoeken. Hiermee gaan we aan de slag.

 • 9
  00.00 u.

  Ervaringsuitwisseling subthema 2

 • 15
  12.00 u. - 12.30 u.

  Lunchpitch Instrument

 • 17
  10.00 u. - 12.30 u.

  Intervisie competentiesystemen in sectoren

  Verschillende sectorfondsen hebben reeds een hele weg afgelegd in het competentiedenken binnen hun sector. Welke systemen bestaan er en hoe gaat het in zijn werk? Welke voordelen levert het op en welke valkuilen schuilen er. Een uitwisseling over elkaars ervaringen en hoe we kunnen samenwerken. (de link met het project competentiechecks kan gemaakt worden afhankelijk van het proces dat daar al afgelegd is)

 • 22
  12.00 u. - 12.30 u.

  Lunchpitch goed voorbeeld

 • 25
  17.00 u. - 19.30 u.

  Afterwork: Toelichting Onderzoek naar Wersktress (StIA) met een bezoek aan de tentoonstelling BURN in het Industriemuseum in Gent

  Afterwork: Toelichting Onderzoek naar Wersktress (StIA) met een bezoek aan de tentoonstelling BURN in het Industriemuseum in Gent

 • 30
  00.00 u.

  Ervaringsuitwisseling thema 3

juni 2023

 • 2
  00.00 u.

  Sectorconsulentendag

  Op 2 juni nodigt het Fonds voor de Rijn en binnenscheepvaart ons samen met Logos uit voor onder andere een rondvaart. Deze ontmoetingsdag is bedoeld voor alle sectorconsulenten van de verschillende sectorfondsen. Centraal staat de kennismaking en het leggen van contacten.

 • 6
  10.30 u. - 12.00 u.

  Lerend netwerk diversiteit en inclusie

  Lerend netwerk ter opvolging van intersectorale acties diversiteit en inclusie. In het netwerk volgen we de vorderingen op van de werkgroepen en leren we van elkaars initiatieven.

 • 6
  09.00 u. - 10.30 u.

  Overleg addenda Oekraïne - intersectorale initiatieven

  Overlegmoment ter opvolging van de intersectorale initiatieven die we wensen op te zetten ter ondersteuning van de tewerkstelling van vluchtelingen in het kader van de addenda Oekraïne

 • Nog te bepalen

  Lerend netwerk STEM

  Lerend netwerk ter opvolging van intersectorale acties om STEMberoepen en -opleidingen meer op de voorgrond te plaatsen. In het netwerk volgen we de vorderingen op van de werkgroepen, leren we van elkaars initiatieven en berichten we elkaar over de andere initiatieven op de STEM-markt.