januari 2022

 • 26
  10.00 u. - 12.00 u.

  Lerend netwerk STEM

  Lerend netwerk ter opvolging van intersectorale acties om STEMberoepen en -opleidingen meer op de voorgrond te plaatsen. In het netwerk volgen we de vorderingen op van de werkgroepen, leren we van elkaars initiatieven en berichten we elkaar over de andere initiatieven op de STEM-markt.

 • 28
  10.00 u. - 12.00 u.

  Instroom BSO-TSO

  Het aantal scholieren in BSO en TSO gaat verder achteruit of weinig vooruit. Hoe kunnen we dit als sectoren mee helpen keren. Deze ronde tafel zal in gesprek gaan met andere actoren op het veld om oplossingen te zoeken, ieder vanuit haar invalshoek.

 • Voorjaar

  Uitwisseling KMO's bereiken

  Elke sector kampt ermee om de KMO's te bereiken. Deze uitwisseling is gericht om van elkaar tips en tricks te horen om deze doelgroep nauwer te betrekken bij je sectorfonds.

februari 2022

 • 1
  10.30 u. - 12.00 u.

  Lerend netwerk non-discriminatie en inclusie

  Lerend netwerk ter opvolging van intersectorale acties diversiteit en inclusie. In het netwerk volgen we de vorderingen op van de werkgroepen en leren we van elkaars initiatieven.

 • 7
  13.30 u. - 15.30 u.

  21e eeuwse vaardigheden

  Vanuit de intersectorale opleiding kwam er de vraag om met betrekking tot de 21e eeuwse vaardigheden in de verschillende sectoren wat meer afstemming te vinden en mogelijke samenwerkingen te onderzoeken. Hiermee gaan we aan de slag.

 • 8
  10.00 u. - 12.30 u.

  Lerend netwerk werkbaar werk groep 2 - Sessie 3

  In kleine groepen van een 10-tal personen, wisselen we ervaringen en ideeën uit om te leren van elkaar. We gaan dieper in op een aantal thema's rond Werkbaar Werk, zoals 'Werkbaar werk: wat is dat eigenlijk?', 'Hoe agendeer je het bij bedrijven?' en andere thema's die tijdens het overleg naar boven komen. We bouwen telkens verder op de uitkomsten van de vorige sessie, waardoor deelname aan de drie sessies het beste is. Groep 1 ging reeds door in het najaar en is afgerond, groep 2 en 3 zijn reeds volgeboekt. Neem je graag deel aan een volgend lerend netwerk werkbaar werk in de loop van mei-juni? Laat het weten aan Lotte: lverplancke@serv.be

 • 9
  09.30 u. - 11.00 u.

  Uitwisseling transitiepunten

  Naar aanleiding van de voorbereiding die binnen VDAB loopt van transitiepunten, gaf een heel aantal sectorfondsen in het najaar van 2021 feedback op de voorliggende conceptnota. In dit overleg wisselen we verder van gedachten onder sectorfondsen over dit thema.

 • 11
  09.00 u. - 17.00 u.

  Consulentendag - incl. toelichting digitaal communityplatform, feedback werking ISA

  Deze ontmoetingsdag is bedoeld voor alle sectorale consulenten van de verschillende sectorfondsen. Het wordt een dag waar enkele fondsen hun werking voorstellen gekoppeld aan een bedrijfsbezoek. Centraal staat de kennismaking en is er hopelijk een voedingsbodem om nieuwe initiatieven te laten groeien. Tijdens deze dag wensen we ook een toelichting te geven over een intersectoraal communityplatform en vragen we graag jullie feedback over de opstart van de intersectorale werking in 2021. Als de covid-maatregelen een fysieke samenkomst niet toelaten voorzien we een digitaal heel leuk (mini-)alternatief.

 • 22
  13.30 u. - 15.00 u.

  Ondernemerschapscompetenties in het onderwijs

  De SERV plant een kort advies aan de ministers van Onderwijs en Werk over de aandacht voor ondernemerschapscompetenties in het onderwijs. Signalen uit o.a. de horeca wijzen erop dat er in het secundair onderwijs te weinig competenties m.b.t. zelfstandig ondernemerschap aan bod komen, ondanks dat voor veel jongeren het zelfstandig ondernemerschap een reëel loopbaanperspectief is (na enkele jaren in het beroep). De uitnodiging is gestuurd naar een zestal sectoren met finaliteitsrichtingen in het secundair onderwijs. Indien we je over het hoofd gezien hebben, contacteer zonder aarzelen intersectoraal@serv.be.

 • 22
  10.00 u. - 12.30 u.

  Lerend netwerk werkbaar werk groep 3 - Sessie 2

  In kleine groepen van een 10-tal personen, wisselen we ervaringen en ideeën uit om te leren van elkaar. We gaan dieper in op een aantal thema's rond Werkbaar Werk, zoals 'Werkbaar werk: wat is dat eigenlijk?', 'Hoe agendeer je het bij bedrijven?' en andere thema's die tijdens het overleg naar boven komen. We bouwen telkens verder op de uitkomsten van de vorige sessie, waardoor deelname aan de drie sessies het beste is. Groep 1 ging reeds door in het najaar en is afgerond, groep 2 en 3 zijn reeds volgeboekt. Neem je graag deel aan een volgend lerend netwerk werkbaar werk in de loop van mei-juni? Laat het weten aan Lotte: lverplancke@serv.be

 • 24
  09.00 u. - 17.00 u.

  Seminarie: voorstelling prototype instrument geïntegreerd welzijnsbeleid

  KU Leuven, IDEWE, Vlaams Instituut Gezond Leven en VAD werkten een Koning Boudewijn Stichting-project uit omtrent het realiseren van een geïntegreerd welzijnsbeleid op het werk. Eerst bracht men met focusgroepen uit de voedings- en de bouwsector in kaart waar bedrijven nood aan hebben. Aan de hand daarvan werd een prototype ontwikkeld van een tool die ook voor andere sectoren gespecifieerd en gebruikt kan worden. Dit prototype zal worden voorgesteld.

 • nog te bepalen (eind februari)

  Begeleidingsgroep nulmeting

  Opvolging en begeleiding van een risicoanalyse en nulmeting met betrekking tot discriminatie op de arbeidsmarkt.

maart 2022

 • 8
  10.30 u. - 12.00 u.

  Lerend netwerk non-discriminatie en inclusie

  Lerend netwerk ter opvolging van intersectorale acties diversiteit en inclusie. In het netwerk volgen we de vorderingen op van de werkgroepen en leren we van elkaars initiatieven.

 • 18
  10.00 u. - 12.00 u.

  Intervisie competentiesystemen in sectoren

  Verschillende sectorfondsen hebben reeds een hele weg afgelegd in het competentiedenken binnen hun sector. Welke systemen bestaan er en hoe gaat het in zijn werk? Welke voordelen levert het op en welke valkuilen schuilen er. Een uitwisseling over elkaars ervaringen en hoe we kunnen samenwerken. (de link met het project competentiechecks kan gemaakt worden afhankelijk van het proces dat daar al afgelegd is)

 • 21
  14.00 u. - 15.30 u.

  Transitiepunten: infosessie stand van zaken

  In het najaar van 2021 konden sectorfondsen (en andere partners) feedback geven op het eerste concept van transitiepunten, zoals uitgewerkt door VDAB. In voorjaar 2022 zal dit concept op basis van deze feedback verder uitgewerkt worden. In een infosessie wordt een stand van zaken geschetst van de transitiepunten door VDAB.

 • 22
  10.00 u. - 12.30 u.

  Lerend netwerk werkbaar werk groep 3 - Sessie 3

  In kleine groepen van een 10-tal personen, wisselen we ervaringen en ideeën uit om te leren van elkaar. We gaan dieper in op een aantal thema's rond Werkbaar Werk, zoals 'Werkbaar werk: wat is dat eigenlijk?', 'Hoe agendeer je het bij bedrijven?' en andere thema's die tijdens het overleg naar boven komen. We bouwen telkens verder op de uitkomsten van de vorige sessie, waardoor deelname aan de drie sessies het beste is. Groep 1 ging reeds door in het najaar en is afgerond, groep 2 en 3 zijn reeds volgeboekt. Neem je graag deel aan een volgend lerend netwerk werkbaar werk in de loop van mei-juni? Laat het weten aan Lotte: lverplancke@serv.be

 • 29
  13.30 u. - 15.30 u.

  Infosessie preventie van langdurige ziekte in het kader van werkbaar werk

  Hoe kunnen werkbare jobs bijdragen aan de preventie van langdurige ziekte? Laat je inspireren door een interessant voorbeeld van onze Noorderburen!

 • 30
  10.00 u. - 12.00 u.

  Intervisie werking kleine sectorfondsen

  Het ene sectorfonds is het andere niet. Evenveel overeenkomsten als verschillen. Maar in sectorfondsen waar slechts één of twee sectorconsulenten werken is een klankbord in de vorm van een andere sectorconsulent vaak afwezig, maar soms wel gewenst. Hoe we elkaar hier eventueel toch in kunnen ondersteunen, daarover gaat deze intervisie. Doelgroep: specifiek sectorfondsen met één of twee sectorconsulenten.

april 2022

 • 5
  10.30 u. - 12.00 u.

  Lerend netwerk non-discriminatie en inclusie

  Lerend netwerk ter opvolging van intersectorale acties diversiteit en inclusie. In het netwerk volgen we de vorderingen op van de werkgroepen en leren we van elkaars initiatieven.

 • 27
  10.00 u. - 12.00 u.

  Lerend netwerk STEM

  Lerend netwerk ter opvolging van intersectorale acties om STEMberoepen en -opleidingen meer op de voorgrond te plaatsen. In het netwerk volgen we de vorderingen op van de werkgroepen, leren we van elkaars initiatieven en berichten we elkaar over de andere initiatieven op de STEM-markt.