december 2022

 • 6
  10.00 u. - 12.00 u.

  Lerend netwerk NDI

  Lerend netwerk ter opvolging van intersectorale acties diversiteit en inclusie. In het netwerk volgen we de vorderingen op van de werkgroepen en leren we van elkaars initiatieven.

 • 9
  09.30 u. - 13.00 u.

  Vervolgopleiding bedrijfsculturen

  Eerder dit najaar ging een opleiding bedrijfsculturen door. Hierin werd een kader geboden dat jou als sectorconsulent kan sterken om in gesprekken met bedrijven nieuwe thema’s aan te kaarten en voor te stellen.
  De opleiding werd heel erg positief onthaald en er was vraag naar een extra verdiepingsopleiding. Deze gaat door op 9 december. Om ook de mensen die op 20 september niet aanwezig konden zijn de kans te geven alsnog in te pikken, starten we een half uur vroeger waarin in een vogelvlucht het kader geschetst wordt.
  Schrijf je hier in

 • 12
  12.00 u. - 16.30 u.

  Opleiding: Train the trainer - begeleiding Lerende Netwerken

  In deze opleiding voor sectorconsulenten, word je ondergedompeld in de basisbeginselen van het organiseren en begeleiden van een lerend netwerk. Zo kom je beslagen op het ijs wanneer je zelf een lerend netwerk wil opzetten en begeleiden. Een lerend netwerk is een vorm van collegiaal leren, waar gewerkt wordt in een vaste groep, tijdens meerdere bijeenkomsten rond een gezamenlijk thema. Deze opleiding is beperkt in aantal deelnemers. Bij meer interesse dan vrije plaatsen, plannen we een extra opleidingsmoment.
  Schrijf je hier in

 • 16
  10.00 u. - 16.00 u.

  Sectorconsulentendag

  Deze ontmoetingsdag is bedoeld voor alle sectorconsulenten van de verschillende sectorfondsen. Centraal staat de kennismaking en is er hopelijk een voedingsbodem om nieuwe initiatieven te laten groeien.

 • 20
  10.00 u. - 12.30 u.

  Lerend Netwerk WW - Sessie 3

  In een kleine groep van een 10-tal personen wisselen we ervaringen en ideeën uit om te leren van elkaar. We gaan gedurende 3 bijeenkomsten dieper in op een aantal thema's rond Werkbaar Werk, zoals 'Werkbaar werk: wat is dat eigenlijk?', 'Hoe agendeer je het bij bedrijven?' en andere thema's die tijdens het overleg naar boven komen. We bouwen telkens verder op de uitkomsten van de vorige sessie, waardoor deelname aan de drie sessies het beste is.

 • nog af te stemmen

  Begeleidingsgroep nulmeting

  Opvolging en begeleiding van een risicoanalyse en nulmeting met betrekking tot discriminatie op de arbeidsmarkt.

januari 2023

 • nog te bepalen

  Intervisie: inzage in de diensverlening en werking van andere sectorfondsen

  Van vormingsfondsen tot en met ervarings-, werkbaarheids- of transitiefondsen: veel verschillende sectorfondsen met veel verschillende accenten en dienstverleningen. Met deze intervisie krijgen we een inzage in de werking en dienstverlening van een 4-tal sectorfondsen.

 • nog te bepalen

  Opleiding Aan de slag met telewerken (StIA)