Stakeholderoverleg Vlaams Energie-efficiëntieactieplan

De Europese richtlijn betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten verplicht de lidstaten onder andere om in de periode 2008-2016 een indicatieve doelstelling van - 9% op het eindverbruik van energie te halen. De lidstaten zijn verplicht om hierover driemaal uitgebreid te rapporteren aan de Europese Commissie, via de actieplannen 'energie-efficiëntie' (2007, 2011, 2014). Het tweede Belgische actieplan moet uiterlijk op 30 juni 2011 aan de Europese Commissie worden bezorgd.

VEA heeft een ontwerp gemaakt voor het tweede Vlaams actieplan. Ann Collys en Nadine Dufait van het Vlaams Energieagentschap hebben dit plan op een stakeholdersoverleg op de SERV op 28 april uitvoerig toegelicht.

Dit plan zal uiterlijk begin juni voorgelegd worden aan de Vlaamse regering. Vervolgens wordt dit plan ingevoegd in het Belgisch actieplan dat uiterlijk op 30 juni 2011 aan de Europese Commissie moet worden bezorgd. De SERV heeft over het Vlaams actieplan een advies op hoofdlijnen voorbereid.