Open SERV-raad - Kinderbijslag in Vlaanderen na de zesde staatshervorming

Door de zesde staatshervorming wordt Vlaanderen bevoegd voor de kinderbijslag. De Vlaamse sociale partners formuleerden al in juni 2012 in hoofdlijnen hun gezamenlijke visie op het toekomstig Vlaams kinderbijslagstelsel. Intussen blijft het SERV-overleg over de thematiek gaande. De Vlaamse sociale partners werken nu de voorgestelde architectuur en organisatie verder uit.
 
Op de open SERV-raad van 6 november 2012 legden de sociale partners de krachtlijnen van hun plannen voor de uitbouw van een Vlaamse kinderbijslagstelsel voor. Johan Verstraeten (gewezen administrateur-generaal RKW, ere-voorzitter ISSA) en Frank Vandenbroucke (gewezen federaal en Vlaams minister, professor KULeuven en UA, Joop den Uylleerstoel UvA) gaven nadien hun visie als inleiding op een gesprek met de deelnemers.

open SERV-raad over kinderbijslag: zicht op de zaalopen SERV-raad kinderbijslag: Michel Dethée geeft toelichting

open SERV-raad kinderbijslag: Frank Vandenbroucke geeft toelichtingopen SERV-raad kinderbijslag: Johan Verstraeten geeft toelichting