Tien jaar vrijmaking Vlaamse elektriciteits- en gasmarkt

10 kaarsjesOp 17 april 2013 maakte de SERV op een open SERV-Raad een balans op van tien jaar vrijmaking van de Vlaamse elektriciteits- en gasmarkt. Peter Van Humbeeck (SERV), Marc Van den Bosch (Febeg), Walter Van den Bossche (Eandis), André Pictoel (VREG) en Freya Van den Bossche (Vlaams minister bevoegd voor Energie) blikten terug op de verwezenlijkingen van tien jaar vrijmaking en gaven hun visie op de belangrijkste werkpunten voor de komende jaren. 

Volgens Peter Van Humbeeck (SERV) heeft de vrijmaking gezorgd voor een grote dynamiek, maar ook voor een complexe markt die niet zo eenvoudig te reguleren is. Er blijven nog talrijke werkpunten om de doelstellingen die destijds werden vooropgesteld te realiseren, waaronder ook werk maken van een efficiëntere regulering en sterkere overheidsinstanties die onderling beter samenwerken.

Marc Van den Bosch (Febeg) pleitte ervoor om sterk in te zetten op de voltooiing van de interne Europese energiemarkt. Hij benadrukte verder dat het investeringsklimaat in de sector momenteel sterk onder druk staat. In ons land is vooral de situatie van de flexibele gascentrales problematisch, terwijl die noodzakelijk zijn om de nood aan piekvermogen op te vangen.

Walter Van den Bossche (Eandis) wees onder meer op de financieringsbehoefte van de enorme netinvesteringen die de komende jaren nodig zijn. Hij pleitte daarom voor het slim aansluiten van decentrale productie en stelde de verhoogde aansluitbaarheidsgraad op het gasnetwerk in vraag. Hij benadrukte tevens dat de netbeheerders aanzienlijke inspanningen (zullen blijven) doen om de kosten te beheersen, maar vreest dat de VREG niet tijdig klaar zal geraken met nieuwe nettarieven, terwijl een stabiele tarievenstructuur en een nieuwe tariefmethodologie essentieel zijn.

André Pictoel (VREG) beklemtoonde vooral dat de overheid met een uitgebreid regulerend kader anticipeerde op de eventuele problemen na de vrijmaking, en belichtte enkele belangrijke verwezenlijkingen. Hij ging ook in op de talrijke nieuwe rollen die er in de energiemarkt zijn of komen.

Freya Van den Bossche (Vlaamse minister bevoegd voor Energie) stelde dat de overheid de voorbije jaren een grote rol heeft opgenomen in de noodzakelijke begeleiding en sturing van de vrijmaking, met enkele belangrijke successen. Maar zij ziet ook nog zaken die beter kunnen, zoals de concentratie op de energiemarkt en de flexibilisering van het productiepark. Ook op niveau van de netbeheerders is er volgens de minister nog veel werk. Hier wordt gedacht aan een fusieoperatie en aan solidarisering van netkosten in één tarief voor heel Vlaanderen. Volgens de minister is dit het ideale moment om die discussies te voeren, nu de bevoegdheid voor de regulering van de distributienettarieven naar Vlaanderen komt.