Studie- en debatnamiddag 'versnelling van investeringsprojecten'

Voor zowel publieke als private investeerders wordt het moeilijker om binnen een redelijke termijn belangrijke investeringsprojecten en infrastructuurwerken te realiseren. Lange procedures en besluiteloosheid leiden tot kwaliteitsverlies en oplopende kosten. Dit is nefast voor de welvaart en de concurrentiepositie van Vlaanderen.
Op 3 november 2010 maakten SERV en MORA op een studie- en debatnamiddag een tussentijdse balans op van de voorstellen en initiatieven tot versnelling van investeringsprojecten met ruimte voor vraagstelling en discussie.
De presentaties zijn nu beschikbaar.

Bedoeling van deze studie- en debatnamiddag was om sociale partners en andere maatschappelijke stakeholders, politici, ambtenaren en deskundigen samen te brengen voor een boeiende interactie en informatie-uitwisseling. Om die reden is het aantal toegelaten deelnemers beperkt.

Voor zowel publieke als private investeerders wordt het steeds moeilijker om binnen een redelijke termijn belangrijke investeringsprojecten en infrastructuurwerken te realiseren. Lange procedures en besluiteloosheid leiden tot kwaliteitsverlies en oplopende kosten. Dit is nefast voor de welvaart en de concurrentiepositie van Vlaanderen.

Programma

sprekers studienamiddag

Toelichting adviezen SERV en MORA

Focus op enkele topics uit de adviezen

  • De omgevingsvergunning in Nederland, Inge Sievers,
    VROM (Nederlands Ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer)
    pdf-icoontjepresentatie downloaden  pdf-icoontjebijlage downloaden
  • De realisatie van een strategisch infrastructuurproject: case NZ Limburg, Maarten Blomme,
    AV (Agentschap Wegen en Verkeer)
    pdf-icoontjepresentatie downloaden

Beleidsintenties van de Vlaamse overheid

sfeerbeeld aanwezigen zaal  sfeerbeeld aanwezigen zaal 2